Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Invloed van rekeningrijden op de toestand van het wegennet

Presentatie van Ir. MARGO BRIESSINCK (Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; tolwegen: ervaringen en toekomstperspectieven

Bij het invoeren van rekeningrijden op een deel van het wegennet, i.c. het hoofdwegennet, is het mogelijk dat een deel van het verkeer zich verplaatst naar het onderliggend wegennet. In veel gevallen zijn deze gewestwegen en lokale wegen niet gedimensioneerd voor dit verkeer waardoor vroegtijdig schade kan optreden op deze wegen. Om te begroten wat het effect op de toestand van het wegennet op korte termijn is, is een gedetailleerde kennis nodig van deze wegen: opbouw, leeftijd, historische onderhoudsingrepen,... Deze informatie is meestal niet beschikbaar of niet eenvoudig toegankelijk voor alle wegen. In deze bijdrage wordt een methode voorgesteld hoe deze invloed toch kan berekend worden. Ze wordt toegepast op een aantal scenario's voor het volledige Vlaams wegennet.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 15:09

Trefwoorden: