Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Innovatieve aanpakken voor de toepassing van ter plaatse voorhanden marginale natuurlijke materialen

Presentatie van Ir. BERNARD DETHY (Opzoekingscentrumcentrum voor de Wegenbouw - SPW - DGO1 – Direction de la Géotechnique) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; bodemonderzoek en gebruik van nieuwe materialen in wegen geotechniek

De nuttige toepassing van plaatselijk aanwezige materialen in een wegenbouwproject is een belangrijk aandachtspunt voor duurzame ontwikkeling en sluit aan op de sociaaleconomische en milieutechnische criteria van het duurzame ontwikkelingsconcept. Optimalisering van grondwerken is er het evidente bewijs van. Er is minder grondverzet en bijgevolg ook minder transport op en naar de bouwplaats. Uitgegraven grond hoeft niet naar stortplaatsen te worden afgevoerd en er hoeven geen nieuwe materialen ter vervanging te worden aangevoerd. Op het vlak van kennis van het hergebruik van plaatselijke aanwezige natuurlijke marginale materialen kan echter nog heel wat voortuitgang worden geboekt. Toepassing van dergelijke materialen is immers niet zo eenvoudig. Om die reden en naar aanleiding van een enquête over het onderwerp wil technisch comité D4 van PIARC informatie-uitwisseling tussen de lidstaten organiseren. Dit initiatief sluit aan op en vervolledigt de acties van vorige comités, die erop gericht waren de problematiek van marginale materialen te onderzoeken en tot een aanpak voor het gebruik van deze materialen te komen. Het doel is de kennis en ervaring die op het terrein wordt opgedaan, te delen. Op basis van de antwoorden van eenentwintig deelnemende landen konden vijf hoofdgroepen van (plaatselijk aanwezige) natuurlijke marginale materialen worden onderscheiden: verweringsgevoelige of fragmenteerbare materialen, materialen met een bijzondere samenstelling, te natte of te droge materialen, sterk kleihoudende materialen, homometrische materialen of materialen met weinig structuur. Voorts wordt de verschillende aanpak voor het gebruik van deze materialen, met vaak specifieke classificaties en voorschriften, benadrukt. De ingezonden antwoorden reiken enkele voorbeelden van significante onderzoeken, proefprojecten en gerealiseerde projecten aan, die de geslaagde toepassing van plaatselijk aanwezige marginale materialen evenals de moeilijkheden die zich daarbij kunnen voordoen, illustreren.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 13:33

Trefwoorden: