Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Hoe de meest duurzame en stilste verharding kiezen voor het Vlaams hoofdwegennet? pour le réseau routier principal en Flandre?

Presentatie van BARBARA VANHOOREWEDER, MARGO BRIESSINCK, PIETER DE WINNE-JEROEN LAVRIJSEN (Wegenbouwkunde; Agentschap Wegen en Verkeer; Vlaamse Overheid-Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu&Gezondheid; Departement Leefmilieu, Natuur en Energie;Vlaamse Overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw

De dienstorder MOW/AWV/2010/10 duidt aan op welke wegvakken van het hoofdwegennet een verharding in beton moet worden voorzien o.a. omwille van het draagvermogen. De dienstorder geeft aan dat, indien een stille(re) toplaag gewenst is omwille van comfort- of geluidsredenen, dit kan door het overlagen van de betonverharding met een functionele toplaag of een tweelaagse betonverharding te voorzien met een deklaag met een fijn kaliber. Maar de dienstorder preciseert niet waar deze stillere varianten dienen te worden toegepast. In de bijdrage wordt een criterium voorgesteld waarmee kan worden aangeduid op welke wegvakken een stillere verharding wenselijk is. Het uitgangspunt van het criterium is het aantal woningen binnen een bepaalde afstand tot het wegvak. In de paper wordt de berekeningsmethode beschreven en de resultaten van de toepassing voor Vlaanderen toegelicht.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

dinsdag, 26 augustus, 2014 - 16:16

Trefwoorden: