Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Het gebruik van trillingsmeetfietsen om de kwaliteit van fietspaden te meten

Presentatie van JAN PELCKMANS-BRUNO COESSENS (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse overheid - Fietsersbond) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; zachte weggebruikers. actieve weggebruikers, het verkeer van de toekomst: voetgangers en fietsers als actoren van de mobiliteit van morgen

De Vlaamse overheid, departement MOW i.s.m. AWV, liet vijf trillingsmeetfietsen bouwen door de KU Leuven. Deze fietsen zijn uitgerust met een trillingsmeter om het comfort van fietspaden te meten. Ook andere parameters, die van belang zijn voor de kwaliteit van de fietspaden, kunnen via een smartphone op de fiets worden geregistreerd. In een pilootproject, uitgevoerd door de Fietsersbond vzw, werd de omkadering van de effectieve ingebruikname van de trillingsmeetfietsen voorbereid door: - de meetfietsen uitgebreid te testen; - het uitschrijven in detail van de auditprocedure voor het meten van het comfort van fietspaden, met o.a. als resultaat de aanpassing en aanvulling van het Vademecum Fietsvoorzieningen; - de ontwikkeling van een smartphone-applicatie en de aanmaak van een online, paswoord toegankelijke database waarin meetgegevens kunnen worden opgeslagen; - het uittesten van de meetprocedure (meten, verwerking in de database en rapportering) in 15 gemeenten, evenwichtig verdeeld over Vlaanderen; - het aanbieden van educatieve sessies gericht op het gebruik van de meetfiets en de verwerking en analyse van de meetgegevens In deze bijdrage wordt vooral ingegaan op de meetinstrumenten en –methodes. De kwaliteitseisen inzake het comfort van fietspaden werden in april 2012 opgenomen in het Vademecum Fietsvoorzieningen (www.mobielvlaanderen.be).

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 14:41

Trefwoorden: