Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Het delen van de openbare ruimte: voor verhoogde veiligheid van de actieve gebruikers en voor verhoogd gemak van alle burgers

Presentatie van Ir. CHANTAL JACOBS (Service public de Wallonie – DGO1.76) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; zachte weggebruikers. actieve weggebruikers, het verkeer van de toekomst: voetgangers en fietsers als actoren van de mobiliteit van morgen

De openbare ruimte is een plaats van leven en overgang. Het is noodzakelijk om de openbare ruimte en de verdeling van het wegennet voor alle gebruikers te herzien. Om aanpassingen van kwaliteit te verwezenlijken, moet men een globaal zicht hebben. Specifieke aandacht moet geschonken worden om de veiligheid van de voetgangers, personen met beperkte mobiliteit en wielrenners te versterken, om de toegankelijkheid tot de functies te verbeteren en om het leefklimaat van de burger aangenamer te maken. Werktuigen om de beheerders te helpen rekening houden met de actieve gebruikers: het Plan Voetgangers in Regio Brussel-Hoofdstad, het Fietsenplan Wallonië, de Gemeentenplannen van Mobiliteit, enz.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 14:45

Trefwoorden: