Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Het concessiesysteem : Nieuwe organisatiewijze Ontwikkeling van de SOFICO

Presentatie van JACQUES DEHALU (SOFICO) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; tolwegen: ervaringen en toekomstperspectieven

Tijdens de presentatie zal de evolutie van de organisatie besproken worden die SOFICO heeft ondergaan sinds zijn oprichting maar ook de structurele veranderingen die het gevolg zijn van tendensen in de rechtspraak zowel op het vlak van overheidsopdrachten als op de georganiseerde omkadering op het niveau van het Europees systeem van genormaliseerde rekeningen. Er zal eveneens ingegaan worden op de specifieke kenmerken die gepaard gaan met het opstarten van een tolheffing voor wegen onder concessie alsook de opportuniteiten die dit met zich mee brengt.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 15:17

Trefwoorden: