Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Het belang van kleeflagen en van hechting tussen lagen voor de duurzaamheid van wegen

Presentatie van Dr ALEXANDRA DESTREE, Dr Ir. JOËLLE DE VISSCHER,Ir. PIERRE-PAUL BRICHANT, Dr ANN VANELSTRAETE (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit ; asfaltverhardingen gericht op duurzame ontwikkeling (deel 1)

Om duurzame wegen te realiseren, is een sterke en duurzame hechting tussen de lagen in een constructie onmisbaar. Kleeflagen van kationische bitumenemulsies spelen daarbij een belangrijke rol. De Europese werkgroep voor normalisatie CEN TC227 WG1 heeft een ontwerpnorm (prEN 12697-48) geschreven, om de hechting tussen lagen te bepalen. Hierin worden drie beproevingsmethoden beschreven: de directe schuifproef, de torsieproef en de directe trekproef. Deze bijdrage beschrijft enerzijds de ervaring die het OCW op het vlak van kleeflagen en de voornoemde beproevingsmethoden heeft opgedaan. Anderzijds worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd van een validatiestudie waarbij proefstukken die werden bemonsterd op werven werden getest.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 11:29

Trefwoorden: