Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Heraanleg van de verkeerswisselaar te lummen - bouwen en aanpassen kunstwerken

Presentatie van Ir. PAUL MEEKELS - Ir. ROB SOMERS - Ir. ANNELIES DE CORTE (Afdeling Expertise Beton en Staal - dep. MOW) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; herstel van onze kunstwerken: de tegenstelling tussen beperkte budgettaire middelen en het noodzakelijke terugdringen van de hinder door wegenwerken

De verkeerswisselaar te Lummen is het knooppunt tussen de E313 en E314. De oude wisselaar was een turbine, waarbij de verschillende verkeersstromen allemaal via één centrale ring moesten plaatsvinden. Dit leidde tot vele conflictpunten met ongelukken en files als gevolg. Er werd beslist de verkeerswisselaar uit te bouwen tot een volwaardige turbine, waarbij al de verkeersstromen van elkaar gescheiden worden. Dit noodzaakte de afbraak van 4 bestaande bruggen, de herbouw van 10 nieuwe bruggen en de verbreding van 3 bestaande bruggen. Hierbij moest de hinder voor het verkeer zeer strikt beperkt blijven. De verkeerswisselaar moest op een aantal weekends en nachten na volledig in dienst blijven. Om dit te kunnen realiseren werd een gedetailleerde fasering van de werken uitgewerkt. Ook werden een aantal speciale technieken gebruikt voor het bouwen van de bruggen. 4 bruggen werden gebouwd naast hun toekomstige locatie en moesten dan op een verlengd weekend naar hun definitieve positie verschoven. Dit moest gecombineerd worden met het uitvoeren van de noodzakelijke uitgravingen en eventuele afbraak van bestaande bruggen, eveneens tijdens dit verlengd weekend. Nog eens 4 bruggen werden hoger gebouwd dan hun definitieve positie en werden dan nadien neergevijzeld tot hun definitief niveau. Ook werden er 2 tijdelijke bruggen gebouwd om het verkeer reeds tijdens de uitvoering van de werken vlotter te laten verlopen.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

dinsdag, 26 augustus, 2014 - 15:51

Trefwoorden: