Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Heat Exchanging Asphalt Layers studie naar de implementatie in Vlaanderen

Presentatie van IAN SEVERINS, dr. Ing. CEDRIC VUYE, dr. Ing. WIM VAN DEN BERGH (Artesis Hogeschool Antwerpen) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw

Een asfaltcollector is een systeem waarbij buizen of holtes met een stromend fluïdum ingebed zijn in een asfaltverharding. Dit fluïdum neemt warmte op van, of geeft warmte af, aan het asfalt. De opgenomen warmte kan gebruikt worden om tijdens de winter het wegdek alsook gebouwen in de omgeving te verwarmen. De afkoeling van het fluïdum in de winter zorgt voor een regeneratie van de bodemtemperatuur of een koude bron om gebouwen af te koelen in de zomer De Onderzoeksgroep Wegenbouwkunde van de Artesis Hogeschool Antwerpen heeft een prototype gebouwd op laboschaal. Hierdoor zijn geconditioneerde omstandigheden mogelijk voor een rendementsberekening. Verder wordt er onderzoek gedaan naar potentiële toepassingen en schaalvergrotingen.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

dinsdag, 26 augustus, 2014 - 16:23

Trefwoorden: