Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Handboek afschermende constructies

Presentatie van Ir. arch BART JANSSENS,DRIES KEUNEN, Ir. VEERLE SCHOUTTEET, Ir. EVA VAN DEN BOSSCHE-KRIS REDANT-ROBERT PEETERS (Agentschap Wegen en Verkeer-Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw-Departement Mobiliteit en Openbare Werken) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil meer  inzetten op het vermijden van het gebruik van afschermende constructies en meer gebruik maken van het principe van vergevingsgezinde wegen. Hiervoor heeft ze een nieuw handboek gemaakt met ontwerprichtlijnen voor deze wegen. Het handboek is opgebouwd vanuit een risicobeheersingsmodel. Hierbij wordt de kans om een obstakel te bereiken in combinatie met de gevolgen die een botsing zou hebben op mens, maatschappij, milieu en economie beschouwd als maatgevende parameter om veiligheidsstroken te dimensioneren en keuzes te maken voor de juiste afschermende constructie.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

dinsdag, 26 augustus, 2014 - 14:44

Trefwoorden: