Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Goederenvervoerplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Presentatie van MARIANNE THYS (Brussel Mobiliteit) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; integratie van de wegennetwerken met de andere middelen va vervoer in de regionale schaal

Bevolkingstoename leidt ertoe dat de reizigersaantallen stijgen, evenals - uiteraard – de goederentoevoer naar de stad. Hierdoor wordt het evenwicht tussen de verschillende vervoersmodi gewijzigd, waardoor het absoluut noodzakelijk wordt om het goederenvervoer efficiënter te doen verlopen. Hoewel de stadsdistributie slechts een betrekkelijk klein deel van het totale verkeer vertegenwoordigt, stelt ze problemen qua bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en qua veiligheid van de andere gebruikers. Het verbeteren van de stromen is ook belangrijk voor alle economische actoren van de stadsdistributie die nu dagelijks problemen ondervinden en te kampen hebben met de meerkosten voortvloeiend uit de verkeerscongestie of leveringsproblemen. In het strategisch plan voor het goederenvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden er vijf assen voorgesteld om tegelijk de bevoorrading van de stad te waarborgen en de hinder te beperken. Deze beleidsstrategie past in het mobiliteitsbeleid dat neergelegd werd in het gewestelijk vervoerplan IRIS 2. Ze kwam tot stand op basis van raadpleging van - en overleg met - de belanghebbende partijen, zowel de private als de openbare, met de bedoeling om tot een gemeenschappelijke visie te komen op het vlak van de stadsdistributie en om innoverende oplossingen te bieden voor de bereikbaarheidsproblemen.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 12:11

Trefwoorden: