Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Gebruik van its bij de noodplanning van de Brusselse wegentunnels: praktijkervaring en toekomstvisie

Presentatie van MSc BRECHT DEBUSSCHERE (Operationeel Manager Mobiliteitscentrum Mobiel Brussel - Brussels Hoofdstedelijk Gewest) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; hoe kan its ons helpen om het verkeer veiliger en vlotter te maken?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat een dicht netwerk van drukke wegentunnels (tot 90.000 voertuigen per werkdag). Een groot deel van deze tunnels werd de voorbije decennia gebouwd en zijn aan een grondige renovatie toe. Eén van de belangrijkste aspecten van dit enorme renovatieproject wordt het verhogen van de verkeersveiligheid in de tunnels. De verouderde rampenplannen, die dateerden van de bouw van de tunnels, worden op basis van een risicoanalyse vernieuwd om conform te zijn aan de bestaande regelgeving betreffende de noodplanning. Dit gebeurt in samenwerking met de verschillende hulpdiensten en de bevoegde administratieve overheid. De resultaten van deze risicoanalyse worden aangewend om projecten uit te werken die met behulp van ITS de verkeersveiligheid verhogen. Deze projecten zullen deel uitmaken van het 'Masterplan Tunnels' dat Mobiel Brussel opstart om de veiligheid in de Brusselse wegentunnels op hetzelfde niveau te brengen als de tunnels op het Trans-Europese Wegennet (TERN), zoals bepaald in de EU-Richtlijn 2004/54.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 09:43

Trefwoorden: