Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Fotokatalyse: de luchtzuiverende weg

Presentatie van Prof. Dr. Ir. ANNE BEELDENS, Dr. Ir. ELIA BOONEN (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw

Fotokatalytisch beton vertoont lucht-zuiverende eigenschappen. Onder invloed van (zon)licht wordt TiO2 - katalysator aanwezig aan het oppervlak van het materiaal - geactiveerd, waardoor polluenten in de omgevingslucht afgebroken kunnen worden. Bovendien biedt de combinatie met cement het voordeel dat de reactieproducten beter gebonden worden aan het oppervlak en vervolgens weggespoeld kunnen worden via regen of water. Een eerste toepassing werd onderzocht door het OCW op de Antwerpse Leien in 2005 (ref. 1). Hoewel de metingen ter plaatse niet de verwachtte resultaten gaven door de configuratie van de weg, toonden de laboresultaten een goede efficiëntie naar reductie van stikstofoxiden (NOx), alsook naar de duurzaamheid van de activiteit. De vertaling van het labo naar resultaten in situ blijft echter het kritische punt om de effectiviteit op grote schaal te demonstreren. Om het gedrag in werkelijke toepassingen na te gaan zijn recent (2010-2012) verscheidene proefprojecten opgestart door het OCW op industrieterreinen in Wijnegem en Lier, en in de Leopold II-tunnel te Brussel. Dit artikel geeft een stand van zaken weer waarbij naast de luchtzuiverende werking van de fotokatalytische materialen ook de aanlegmethode (tweelaags beton, dispersie of coating) besproken wordt.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

dinsdag, 26 augustus, 2014 - 16:12

Trefwoorden: