Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Filebeveiligingssystemen bij wegenwerken

Presentatie van Ir. NELE GHEYSENS (Vlaamse overheid - AWV - Elektromechanica en Telematica) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; hoe kan its ons helpen om het verkeer veiliger en vlotter te maken?

Een veranderd wegbeeld of files bij wegwerkzaamheden kunnen onverwachte situaties opleveren, die gevaarlijk zijn zowel voor weggebruikers als wegenwerkers. Uit onderzoek bij onze noorderburen [1] blijkt dat in Nederland ongeveer 2% van alle dodelijke ongevallen in het verkeer tussen 2000 en 2009, plaatsvonden tijdens een werk in uitvoering. Gelijkaardige studies voor België zijn niet voorhanden. De VAB waarschuwt in een analyse [2] van risico op ongevallen met vrachtwagens dat het belangrijk is extra aandacht te besteden aan mogelijke kop- staartaanrijdingen bij wegenwerken. Met name op wegen waar een hogere kans is op ongevallen met vrachtwagens, roept de VAB op gebruik te maken van filedetectie en variabele signalisatie. In Vlaanderen wordt sinds 2010 gebruik gemaakt van automatische filedetectie en variabele signalisatie bij wegenwerken waarvoor file voorspeld wordt en waar een relatief hoog percentage vrachtverkeer rijdt. In deze paper wordt kort ingegaan op studies en maatregelen vanuit onze buurlanden. Daarna volgt een overzicht van de genomen maatregelen in Vlaanderen in de periode 2010 – 2013.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 09:50

Trefwoorden: