Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing

Presentatie van Dhr. JAN LINSSEN (ARS T&TT) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; tolwegen: ervaringen en toekomstperspectieven

In Nederland worden sinds 7 jaar met veel succes campagnes uitgevoerd rondom grootschalige werkzaamheden met het doel de verkeersdruk te verminderen. In deze zogenaamde “Spitsmijden” projecten krijgen regelmatige berijders van het traject waarop de werkzaamheden plaatsvinden een positieve financiële prikkel (beloning) indien zij hun reisgedrag aanpassen en niet langer in de spits reizen. De participatie van de betrokken automobilisten is bijzonder hoog als gevolg van het feit dat automobilisten sneller geneigd zijn op een beloning te reageren, dan op een heffing. Ook voor de wegbeheerder zijn de effecten hoog. De beloning die de automobilisten in deze projecten krijgen kan goed worden vertaald naar een variabel tarief bij tolheffing. Daardoor kunnen de opbrengsten en de verkeerseffecten worden geoptimaliseerd. In de presentatie wordt het Spitsmijden principe uitgelegd alsmede de wijze waarop deze principes in tolheffingsystemen geïntegreerd kunnen worden. In dit artikel wordt ingegaan op de evaluatieresultaten van Spitsmijden projecten, in het bijzonder van dat van Spitsmijden in Brabant. Omdat een beloning ook vertaald kan worden naar een korting op wegbeprijzing, kan op grond van de resultaten worden vastgesteld bij welke prijsniveaus de grootste effecten worden gerealiseerd in wegbeprijzing.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 15:14

Trefwoorden: