Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Eerbetoon van PIARC aan Pierre Schmitz

Ik ben zeer verheugd u te kunnen meedelen dat Pierre Schmitz tijdens de recente vergadering van het uitvoerend comité van PIARC in Seoel tot erelid van deze vereniging is benoemd.

De Belgische Wegenvereniging (BWV) had Pierre namelijk voor deze benoeming voorgedragen, wegens zijn bijna twintig jaar inzet voor PIARC.

Sinds 1996 is hij bijzonder actief in PIARC. Tot in 2011 was hij achtereenvolgens Franssprekend secretaris en voorzitter van het technische comité voor de exploitatie van wegtunnels. Momenteel is hij ondervoorzitter van dat comité. Hij heeft er altijd op toegezien dat het minutieus te werk gaat en essentiële aanbevelingen doet voor de veiligheid van goederen en personen in wegtunnels.

Naast de fijne afwerking van vele rapporten waarvan de waarde zelfs buiten PIARC erkend wordt, organiseerde hij negen seminaries voor zijn comité en leidde hij de productie van het PIARC-handboek voor wegtunnels, dat als elektronisch naslagwerk in tien talen is vertaald. Ook nam hij het initiatief voor een gespecialiseerd woordenboek voor de exploitatie van wegtunnels, dat momenteel in twintig talen beschikbaar is.

Hij is steeds met voorstellen blijven komen om van PIARC een organisatie in de spits van de vooruitgang te maken. Zo heeft hij op een intelligente manier de eerste onlinecursus van PIARC gecoördineerd.

Deze titel van erelid is de bekroning van een enorme inzet voor en een oprecht geloof in de missie van PIARC.

Bravo en doe zo voort!
C. Van Rooten


Publicatiedatum: 10.11.2015

Gepubliceerd in: