Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Een vergelijking van de voorschriften voor betonverhardingen onder de belgische typebestekken

Presentatie van NATHALIE BALFROID-VINCENT HELMUS-MARGO BRIESSINCK (FEBELCEM - SPW - DGO1 – Direction de la Recherche et du Contrôle routier-Afdeling wegenbouwkunde, Vlaamse Overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; wegverhardingen in beton: het belang van de betonsamenstelling voor een duurzame infrastructuur

Het beheer van het wegenpatrimonium is een regionale bevoegdheid in België en vandaar zijn er ook drie typebestekken voor de wegenbouw beschikbaar: het Standaardbestek voor de Wegenbouw versie 2.2. in Vlaanderen, Qualiroutes in Wallonië en het Typebestek 2011 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In grote mate stemmen de voorschriften van die typebestekken overeen maar voor bepaalde punten zijn er kleine, maar mogelijk belangrijke verschillen. In deze bijdrage worden voor de verschillende aspecten van betonverhardingen (algemeen, uitvoering, betonsamenstelling, platenbeton, doorgaand gewapend beton, oppervlakafwerking, controles) de specificaties onderling vergeleken en becommentarieerd. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor verdere uniformisering, dit ten voordele van aannemers die actief zijn in de verschillende gewesten.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 14:20

Trefwoorden: