Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Een nieuwe voorzitter voor de Belgische Wegenvereniging

Op 12 mei 2014 is Claude Van Rooten, directeur-generaal van het OCW, tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur in Luik tot voorzitter van de Belgische Wegenvereniging (BWV) verkozen.

Van rechtswege wordt hij hierdoor tevens eerste afgevaardigde voor België bij de World Road Association (PIARC), waarvan hij sinds 2013 ook erelid is.

Hij is de opvolger van D. De Smet, voormalig directeur-generaal bij de DG Opérationnelle des Routes et Bâtiments van de Service public de Wallonie (SPW), die onlangs met pensioen is gegaan.

Claude Van Rooten vat de kerngedachten voor zijn voorzitterschap als volgt samen.

De BWV is het onmisbare, ideale forum om de dialoog tussen vertegenwoordigers van publieke (federale, gewestelijke en plaatselijke overheden en instellingen) en private (aannemers, leveranciers, adviesbureaus, beroepsfederaties, enz.) instanties in de Belgische wegenbranche tot stand te brengen en in stand te houden. De vierjaarlijkse Belgische wegencongressen en technische bezoeken aan bijzondere wegenbouwprojecten vormen een uitstekend middel daartoe.

Als directeur-generaal van het OCW en tevens professor aan de VUB-ULB kan ik bovendien heel gemakkelijk, zonder politieke binding, een aanspreekpunt vormen voor de media, die steeds vaker tekst en uitleg vragen bij wegenkwesties. In die hoedanigheid hoop ik te kunnen bijdragen aan de reputatie van de sector, door op ruimere basis en op wetenschappelijk niveau te communiceren.

Ten slotte sterkt mijn acht jaar ervaring als lid van het Executive Committee van de World Road Association (PIARC) mij in de gedachte dat ik kan ijveren voor het behoud en de ontwikkeling van goede relaties tussen het Belgische nationale comité en de verschillende geledingen – zowel de technische comités als de bestuursorganen – van deze vereniging.  

 

Photo : De nieuwe BWV-voorzitter Claude Van Rooten (rechts) en zijn voorganger Dirk De Smet (links)

 

Publicatiedatum: 27.05.2014

Gepubliceerd in: