Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

een nieuw, uitgebreid Bureau gevormd op 8 september 2014

Naar aanleiding van de Raad van Bestuur op 8 september 2014 is een nieuw, uitgebreid Bureau gevormd, met de volgende samenstelling: Voorzitter: Claude Van Rooten (OCW) / Ondervoorzitters: Tom Roelants (AWV) en Bernard Cornez (BFAW) / Secretaris: Paul Plak (Studiebureau Agora) / Penningmeester: Philippe Lemoine (SPW) / Afgevaardigde voor het Congres: Philippe Barette (GOB Brussel Mobiliteit).

Bij de ondervoorzitters is voor een evenwicht tussen de publieke en de private sector gezorgd door de aanwezigheid van zowel Tom Roelants (administrateur-generaal van AWV) als Bernard Cornez (voorzitter van de Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken - BFAW).

Paul Plak volgt Claude Van Rooten, die tot voorzitter is verkozen, op als secretaris van de BWV. In de motivering van zijn kandidaatstelling heeft Paul Plak zijn twee hoofddoelstellingen onderstreept, namelijk de rol van private sector in de BWV versterken en de interacties tussen de publieke en de private sector ontwikkelen.

Philippe Lemoine is de nieuwe penningmeester. Hij volgt Eric Ghilain op, die met pensioen is gegaan. De ervaring die hij zowel in de BWV sinds het Belgische Wegencongres in Genval in 2001 als in PIARC door zijn inzet in de Commission on International Relations en de Commission on Communications (van 2005 tot 2013) heeft opgedaan, kan de Vereniging enkel ten goede komen. Hij wil zich toeleggen op behoud en versterking van de rol van de BWV, niet alleen als uitwisselingsforum tussen de verschillende spelers in de Belgische wegenbranche, maar ook als nationaal PIARC-comité voor België. Daarnaast wil hij de BWV aantrekkelijker maken.

Ten slotte hebben de leden van de Raad van Bestuur te kennen gegeven dat zij graag een vertegenwoordiger voor de hoofdactiviteit van de BWV, namelijk de organisatie van de Belgische Wegencongressen, in het Bureau zouden zien. Daarom is Philippe Barette, die het Programmacomité voor het komende Belgische Wegencongres in Brussel in 2017 zal voorzitten, aangewezen als Afgevaardigde voor het Congres.

 

Publicatie : 20.10.2014

Legend : de leden van het bureau van links naar rechts :Philippe Lemoine, Tom Roelants, Paul Plak, Bernard Cornez, Claude Van Rooten en Philippe Barette.

Gepubliceerd in: