Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Controle op de verdichting van ophogingen met licht dynamisch sondeerapparaat van het type PANDA

Presentatie van lic BENOÎT JANSSENS,Ir. BERNARD DETHY, Ir. FRANK THEYS-Ir. PHILIPPE WELTER, Ir. GEOFFREY JASPAR (Opzoekingscentrumcentrum voor de Wegenbouw) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; bodemonderzoek en gebruik van nieuwe materialen in wegen geotechniek

In het Waalse Gewest kan de verdichting van ophogingen nu ook worden ge-ontroleerd door middel van een nieuwe proef met de lichte dynamische slagsonde met variabele slagenergie PANDA®, ontwikkeld door het Franse bedrijf Sol Solution. Met dit toestel kan de puntweerstand worden bepaald in functie van de indringingsdiepte. De verkregen waarden worden vervolgens getoetst aan referentiewaarden, die eveneens door het genoemde bedrijf zijn bepaald. Deze referentiewaarden zijn afhankelijk van de grondsoort, het watergehalte en de verdichtingsgraad. Zij worden in Frankrijk gebruikt bij grondwerken, maar zijn in Wallonië moeilijk als zodanig toe te passen. Om dit te verhelpen, gaf SPW onder meer het OCW de opdracht referentielijnen te bepalen voor twee grondsoorten: fijne grond en zandgrond. Eind 2010 legde het OCW daartoe een eerste proefvak aan betreffende de controle van de verdichting. Deze bijdrage geeft de resultaten van de verschillende beproevingsmethoden die op dit proefvak zijn toegepast en bespreekt de mogelijke vergelijkingen tussen deze methoden. Tevens vergelijkt zij de resultaten van laboratoriumproeven met die van metingen in situ.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 13:39

Trefwoorden: