Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

BWV vandaag

 

België is een klein land met een dicht wegennet en een ingewikkelde staatsstructuur. Het wegennet beslaat bijna 120 000 km, waarvan 1 750 km autosnelwegen. Naargelang van het belang van een weg, is de regionale, provinciale of gemeentelijke overheid bevoegd. De federale staat is echter bevoegd voor bepaalde administratieve of regelgevende aspecten en voor de verkeersveiligheid.

Door de centrale ligging in West-Europa vormt België het kruispunt van grote commerciële en economische stromen. Net zoals de buurlanden staat België voor grote uitdagingen: de toenemende mobiliteitsvraag, de omvang van het goederenvervoer, de onderhoudsbehoeften, de zoektocht naar financiële middelen en milieubehoud. Het concept van duurzame ontwikkeling dat de voorbije jaren ingang heeft gevonden, steunt op een langetermijnvisie en stelt nieuwe eisen aan overheden, toeleveranciers en aannemers.

In die context heeft de Belgische Wegenvereniging (BWV) een belangrijke rol te vervullen. Zij verenigt de vertegenwoordigers van zowel de openbare (federale, regionale en plaatselijke overheden en instellingen) als de private sector (aannemers, toeleveranciers, adviesbureaus, beroepsfederaties, enz.). Zij biedt de verschillende spelers in de Belgische wegenbranche een uniek forum om elkaar te ontmoeten en overleg te plegen. Van bij haar oprichting heeft de BWV als doel de vooruitgang te bevorderen in de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van wegen. Tevens moedigt ze initiatieven voor de mobiliteit en het verkeer op de weg aan.

 

  Autosnelwegen

Gewestwegen

Gemeentewegen

Totaal
Waals Gewest 869 50 % 7 545 54 % 48 187 47 % 56 600 48 %
Vlaams Gewest 867 50 % 6 027 43 % 53 035 52 % 59 929 51 %
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12 1% 320 2 % 1 553 2% 1 885 2%
België 1 747 100 % 13 892 100 % 102 775 100 % 118 415 100 %