Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Bomen langs wegen en verkeersveiligheid

Presentatie van CHANTAL PRADINES (Cabinet All(i)ée. Expert auprès du Conseil de l'Europe ) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers

De bomen langs de weg en de bomenrijen in het bijzonder vormen een erkend erfgoed dat in sommige landen wettelijk is beschermd. Elk jaar komen er mensen om of raken zwaar gewond bij ongelukken "tegen bomen". Studies hebben uitgewezen dat de bomen ook een positieve rol kunnen spelen ten aanzien van de verkeersveiligheid, aangezien ze aanzetten tot de verlaging van de snelheid en tot voorzichtigheid, en dat het risico om in een bepaald gebied om te komen geen verband houdt met de hoeveelheid aan bomenrijen in dit gebied. Daar waar het van toepassing is, heeft het beleid van de vergevingsgezinde infrastructuur het erfgoed van de bomenrijen langs de weg niet kunnen behouden. Het is beter af te zien van dat belijden gunste van het concept van het rustiger rijgedrag.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

dinsdag, 26 augustus, 2014 - 15:02

Trefwoorden: