Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Bescherming van persoonsgegevens

De Belgische Wegenvereniging (BWV) houdt zich aan de eisen die de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer stelt. De BWV gebruikt de verstrekte persoonsgegevens enkel voor de behandeling van uw aanvraag voor lidmaatschap of deelname aan activiteiten van de vereniging.

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

U kunt uw aanvraag tot inzage of correctie aan het BWV-secretariaat richten.