Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Bericht van de voorzitter

Beste vrienden, Internationale samenwerking en kennisuitwisseling zijn een must – vooral voor een klein land als België – om in buitenlandse onderzoeksresultaten te kunnen delen en onze verworven kennis en ervaring wereldwijd uit te dragen. Alleen zo kunnen we in de spits van de technologie op wegengebied blijven. De Belgische wegenbranche heeft dan ook een jarenlange traditie van medewerking in de Wereldvereniging PIARC.

België was medeoprichter van PIARC, die in 1909 is gevormd met als doel de internationale samenwerking in de sector van de wegenbouw en het wegtransport te bevorderen. PIARC verenigt vandaag wegbeherende overheden van 118 regeringen en heeft leden (personen, bedrijven, overheden, organisaties) in meer dan 140 landen. Ze wil in het bijzonder strategieën en praktijken bepalen, ontwikkelen en aanmoedigen die in het kader van een geïntegreerd duurzaam vervoersysteem aan een veiliger en efficiënter weggebruik bijdragen.

Namens de Belgische wegenbranche werken wij actief mee in verschillende technische comités. Op het jongste Wereldwegencongres in Seoul waren er verschillende presentaties van Belgische sprekers. Als voorzitter van de Belgische Wegenvereniging vertegenwoordig ik België in de algemene vergadering van PIARC.

Ik heb vandaag (2.08.2016) met veel genoegen vernomen dat ik de enige kandidaat voor het PIARC-voorzitterschap ben.

Met ieders steun en medewerking wil ik mij vanaf 1 januari 2017 de komende vier jaar inzetten voor nog meer en betere internationale samenwerking, zodat de Belgische wegenbranche en de wereldwijde wegengemeenschap er de vruchten van kunnen plukken en de uitdagingen voor de weg van morgen kunnen aangaan.

Claude Van Rooten
CVR-hb (2.08.2016)