Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Beoordeling van de mobiliteitsplannen

Presentatie van PHILIPPE LORENT (Service public de Wallonie – DGO2.11) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; evaluatie van infrastructuur- en mobiliteitsprojecten

Wallonië heeft sinds ongeveer vijftien jaar een managementtool van de lokale mobiliteit, genaamd "Gemeentelijk mobiliteitsplan” (GMP) of 'Intercommunaal mobiliteitsplan' (iCMP) aangewend, wanneer verschillende gemeenten zich verzamelen. Deze vormen het onderwerp van het Besluit van 1 april 2004. Het zijn deze verschillende types van plannen die het onderwerp vormen van de gewenste externe evaluatie. In de verklaring van het regionaal beleid van de Waalse regering van 16 juli 2009 zijn doelstellingen toegewezen aan het mobiliteitsbeleid: - de vraag naar mobiliteit onder controle houden via een beleid van ruimtelijke ordening, waarbij rekening wordt gehouden met de notie van toegankelijkheid; - alle nodige maatregelen nemen ter bevordering van een modale transfer van gemotoriseerde voertuigen naar openbaar vervoer en zachte vervoerswijzen. Concreet betekent dit dat mobiliteitsplannen moeten evolueren zodat zij de gemeenten en andere belanghebbenden kunnen helpen en aanmoedigen om op een pro-actieve wijze het wandelen, het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer, het carpoolen en de gedeelde auto te ontwikkelen, met inbegrip van een beleid van ruimtelijke ordening die de notie van de toegankelijkheid door deze alternatieve vervoerswijzen aan de individuele auto integreert. De doelstelling van deze studie is het verbeteren van de doeltreffendheid van de mobiliteitsplannen en ze te laten evolueren om nog meer van deze verschillende doelstellingen te verwezenlijken.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 15:49

Trefwoorden: