Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Belang en kansen voor het homogeniseren van snelheden op het wegennet in vlaanderen. Een generiek scenario.

Presentatie van JOHAN DE MOL, prof. Ir. DIRK LAUWERS, dr. SVEN VLASSENROOT, prof. dr. GEORGES ALLAERT, Ir. DOMIQUE GILLES (Instituut Duurzame Mobiliteit, Universiteit Gent) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers

Snelheid is een belangrijke ongevalsfactor. Wisselingen en verschil van snelheid in de,verkeerstroom en snelheidsverschillen tussen verschillende voertuigen verhogen eveneens het ongevalsrisico. Wegencategorisering en snelheidszones zijn belangrijke instrumenten om tot een meer homogene snelheid te komen. Met behulp van de Verkeersbordendatabank werd een verkennend onderzoek uitgevoerd voor een casestudy gesitueerd in zeven gemeenten naar het effect van een generiek scenario op het aantal verkeersborden en de lengte van de segmenten met eenzelfde snelheidslimiet. Bij toepassing van dit scenario zouden zes op de zeven snelheidsborden kunnen verwijderd worden en zou de werklast voor de bestuurders en de kosten voor de wegbeheerder evenredig kunnen verminderd worden.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

dinsdag, 26 augustus, 2014 - 14:20

Trefwoorden: