Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Behandeling van zijdelingse obstakels

Presentatie van Ing. LIONEL VOOS (SPW - DGO1 – Direction de la Sécurité des infrastructures routières) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers

Obstakels in de berm spelen in 50% van de dodelijke ongevallen in Wallonië een rol. De SPW kon dus niet om deze problematiek heen en publiceerde een referentiedocument dat hierin een beter inzicht moet geven en dat oplossingen voorstelt om de gevolgen van dergelijke ongevallen te beperken. Sommige van deze oplossingen zijn zeer eenvoudig zoals het verwijderen van het obstakel. Het plaatsen van vangrails is echter vaak de enige oplossing wanneer men een obstakel wil aanpakken. Er bestaan nog andere oplossingen zoals de botsvriendelijkheid die geheel onbekend was bij de beheerders maar waarvoor veel mensen interesse beginnen te krijgen. Dit document beantwoordt alle vragen die een wegbeheerder zich stelt. Is dit obstakel gevaarlijk en wat kan ik doen om het risico te elimineren of te verkleinen? Wij zullen dus de manier voorstellen om te bepalen of een obstakel langs de weg al dan niet als gevaarlijk moet worden beschouwd. Wij zullen eveneens de manieren ontwikkelen om deze te behandelen. Geen enkel document op zich kan verandering brengen indien de actoren op het terrein zich de inhoud niet eigen maken. Wij geven dus een samenvatting van de huidige gedachtegang over het onderwerp in Wallonië en eveneens over de actualiteit in verband met dit onderwerp. De Conseil Supérieur wallon de la Sécurité Routière heeft meerdere aanbevelingen geformuleerd die publiek werden gemaakt tijdensde Waalse Staten Generaal van de Verkeersveiligheid, nl."Etats généraux de la sécurité routière en Wallonie". Wij zullen deze aanbevelingen en de acties die werden genomen om de problematiek aan te pakken in detail toelichten

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

dinsdag, 26 augustus, 2014 - 14:57

Trefwoorden: