Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van de BWV is samengesteld uit alle leden (institutionele, collectieve en individuele leden). Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ze komt ten minste één maal per jaar in de loop van de maand april samen en telkens het nodig is voor het belang van de vereniging. De Algemene Vergadering benoemt beheerders of ontslaat ze. Ze keurt de budgetten en de rekeningen goed.