Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

7 tot 10 juni 2010 : TRA 2010 te Brussel

De 3e Transport Research Arena vond van 7 tot 10 juni 2010 in de Square plaats, in het hartje van Brussel.

De Transport Research Arena (TRA) is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie, CEDR (de conferentie van Europese wegendirecteuren) en ERTRAC (de Europese onderzoeksadviesraad voor wegverkeer).

Traditioneel wordt dit internationale onderzoeks- en ontwikkelingsevenement georganiseerd door de wegbeherende overheden van het gastland. Gezien de Belgische context trad de BWV voor de organisatie van de editie van 2010 als schakel en coördinator op tussen de gewestelijke wegbeherende overheden en de federale overheidsdienst Mobiliteit en vervoer.

TRA2010 in Brussel stond in het teken van de mobiliteit van het transport over de weg door innovatie in Europa. Dit omvatte alle aspecten van onderzoek en innovatie op het gebied van wegtransport. Bovendien werden op deze conferentie de contacten met de overige vervoerwijzen doorgelicht, met bijzondere aandacht voor stedelijke mobiliteit.


Extra Photos

Datum:

Van: 
7 juni 2010
Tot: 
10 juni 2010

Adres:bus: SQUARE - Palais des Congrès

Registreren:

U kunt zich aanmelden vanaf: 
vrijdag, 1 januari, 2010
U kan zich registreren tot: 
donderdag, 10 juni, 2010