Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

6 juli 2011 : Heraanleg van autosnelweg E17 te Zwijnaarde

Op 6 juli 2011 organiseerde de Belgische Wegenvereniging (BWV) samen met de Federatie van de Belgische Cementnijverheid en EUPAVE een bezoek aan de werkzaamheden voor de “HERAANLEG VAN AUTOSNELWEG E17 MET DOORGAAND GEWAPEND BETON”.

Een vijfendertigtal deelnemers meldde zich aan in het Maaltebruggekasteel nabij Gent. Na een lunch opende Luc Rens, managing director van EUPAVE en bestuurder van de Belgische Wegenvereniging, het seminarie en gaf hij het woord aan en Peter De Backer, afdelingshoofd Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, die de deelnemers welkom heette en een overzicht gaf van de infrastructuur die hij in de genoemde provincie in beheer heeft. Daarnaast vermeldde hij een reeks grote rehabilitatieprojecten,  vooral met beton, die in de komende jaren voor autosnelwegen gepland zijn. Zoals Vlaams minister van Openbare Werken het uitdrukte, is het de bedoeling de kwaliteit van het Vlaamse autosnelwegennet tegen 2015 weer op peil te krijgen. Het project dat op de E17 aan de gang is, maakt deel uit van dit rehabilitatieprogramma en vormt een van de grootste werken die momenteel in België worden uitgevoerd.

Gorik De Koker, project engineer bij de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, stelde vervolgens het project voor. In totaal wordt 11 km van autosnelweg heraangelegd, waarvan 9,9 km met doorgaand gewapend beton (25 cm) op een bitumineuze tussenlaag (5 cm) en een funderingslaag van gewalst beton (15 cm). Naast 340 000 m² wegverharding worden 23 km geleideconstructies aangebracht en worden de voegen van zes bruggen gerenoveerd. De kwaliteit van de uitvoering wordt gecontroleerd door twee onafhankelijke externe instanties: het Onderzoekscentrum voor de Cementnijverheid (OCCN) voor de certificering van de betonmengsels en COPRO voor de controles op de bouwplaats; dit alles komt boven op de interne kwaliteitsplannen. De heer De Koker onderstreepte ook de grote aandacht voor minder hinder en voor communicatie over het project.

Als vertegenwoordiger van de vereniging van de wegenbouwbedrijven STADSBADER en TRBA presenteerde Dominique Valcke uitvoerig de fasen van de werkzaamheden. Hij onderstreepte het belang van een degelijke organisatie om een goed verloop van de werkzaamheden te waarborgen en op schema te blijven. Ook verstrekte hij informatie over de verschillende installaties (beton, asfalt, breken, zeven) en het materieel – waaronder de gloednieuwe machine met glijdende bekisting WIRTGEN SP850, die voor de uitvoering van dit project was aangekocht.

Luc Rens, managing director van EUPAVE, gaf vervolgens een lezing over nieuwe ontwikkelingen in doorgaand gewapend beton. Hij begon met de ontstaansgeschiedenis van doorgaand gewapend beton in België, schetste de evolutie in het ontwerp van DGB en eindigde met de nieuwe ontwikkelingen en procedés in onderzoek. De combinatie van langswapening met de toepassing van staalvezels vormt één daarvan en heeft aanleiding heeft gegeven tot een proefvak op de E17.

Het seminarie werd afgesloten met een videofilm over de verschillende werkzaamheden die sinds de aanvang van het project waren uitgevoerd. Daarna begaf de groep zich naar de bouwplaats. De deelnemers konden er de verschillende fasen van de werkzaamheden bezichtigen en als sluitstuk het afgewerkte oppervlak van het uitgewassen beton bewonderen.

Het bezoek eindigde met een cocktail in het Maaltebruggekasteel, waar de deelnemers in een aangename sfeer van gedachten konden wisselen.


Extra Photos

Evenement Categorie:


Datum:

Van: 
6 juli 2011
Tot: 
6 juli 2011

Adres:

E17

Registreren:

U kunt zich aanmelden vanaf: 
dinsdag, 8 november, 2011
U kan zich registreren tot: 
woensdag, 6 juli, 2011