Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

29 februari 2012: Post Mexico-studiedag

Op woensdag 29 februari 2012 organiseerde de BWV in het auditorium van het OCW te Sterrebeek een “Post Mexico”-studiedag met bijdragen van TC-leden van de werkjaren 2008-2011 en Belgische congresdeelnemers in de voormiddag en een interactieve zitting met de TC-leden voor de werkjaren 2012-2015 in de namiddag. Het doel was de markantste conclusies van het congres door te geven en nieuwe TC leden over de werking te informeren.

Als Belgisch nationaal comité in PIARC vormt de Belgische Wegenvereniging (BWV) de schakel tussen de Wereld-wegenvereniging en de Belgische wegenbranche. Ze vaardigt ook Belgische vertegenwoordigers in de technische comités (TC) van PIARC af. De TC’s werken rond thema’s uit het Strategische Plan dat voor vier jaar is vastgelegd en rapporteren erover op het eerstvolgende wereldwegencongres.

Evenement Categorie:


Datum:

Van: 
29 februari 2012
Tot: 
29 februari 2012

Adres:

OCW-CRR
Fokkersdreef 21
bus: Auditorium

1933 Sterrebeek

België

Registreren:

U kunt zich aanmelden vanaf: 
woensdag, 15 februari, 2012
U kan zich registreren tot: 
woensdag, 22 februari, 2012

Bestanden: