Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

26.04.2017 - BWV bezoekt werkzaamheden Woluwelaan

Naar aanleiding van de halfjaarlijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur en de AlgemeneVergadering bracht de BWV op 26 april 2017 een bezoek aan de bouwplaats voor de herinrichting van de Woluwelaan in Brussel.

Vóór het eigenlijke bezoek gaf Eric Quinet,projectleider,namens de ontwerper (het adviesbureau SumProject architecture & engineering) en de opdrachtgever (de Directie Projecten en Werken inzake Weginrichtingen van Brussel Mobiliteit) toelichting bij de doelstellingen en de toedracht van de werkzaamheden.

Nadat tramlijn 94 verlengd werd tot het trammuseum,wordt zij nu via deWoluwelaan doorgetrokken tot metrostation Roodebeek.

De tramsporen komen aan de kant van het park en op de beddingen komt gras om het groene karakter van het Woluwedal in de verf te zetten.Tussen de sporen en de parken wordt een gemengd wandel- en fietspad (“promenade”) angelegd.

Aan de bebouwde overzijde komen voor de scholen een vrijliggend tweerichtingsfietspad en een breed trottoir.

In beide rijrichtingen worden de twee rijstroken behouden,maar versmald. Zo zullen automobilisten zich gemakkelijker aan de maximumsnelheid van 50 km/h houden.De parkeerplaatsen worden over de hele lengte behouden.

De ventwegen worden op ruime afstand van de kruispunten naar de hoofdbanen geleid. Hierdoor kunnen de kruispunten eenvoudiger worden ingericht, met minder verkeersconflicten.Voortsisrechtomkeer maken niet meer mogelijk en worden korte,met verkeerslichten beveiligde oversteekplaatsen gemaakt.

Aan weerszijden van de laan komen groenstroken met bomen (afwisselend essen en iepen) en “wadi’s” met een grindbodem.Zo kan water dat van de rijbaan afvloeit in de bodem sijpelen,terwijl het overtollige water via rioolkolken wordt afgevoerd. Voor deze afvoer worden twee nieuwe secundaire collectoren aangelegd (naast de bestaande hoofdcollector).

Ten slotte wordt de eindhalte Roodebeek heringericht, als volwaardig intermodaal knooppunt.Naast het eindpunt van tram 94 hebben ook de metro en bussen van De Lijn en TEC daar een halte. Daarmee samenhangend wordt de toegang tot het Woluwe Shopping Center heringericht met twee kruispunten met verkeerslichten op de laan, en komt er een nieuwe overstapparking.

Met dit gehele pakket van ingrepen komt het project tegemoet aan een zestal doelstellingen:
- de openbare ruimte voor alle gebruikers opwaarderen;
- intermodaliteit bevorderen;
- tramlijn 94 verlengen en duurzame mobiliteit tot stand brengen;
- de verkeersveiligheid verbeteren (vooral voor de actieve weggebruikers);
- de oevers van de Woluwe opwaarderen;
- afvloeiend regenwater beheren.

photo : OCW

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

30 augustus 2017

Toegevoegd op:

woensdag, 30 augustus, 2017 - 15:48