Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

04 - 06.10.2017 - XXIIIe Belgisch Wegencongres in Brussel (SQUARE)

Van 4 tot 6 oktober 2017 maakt de Belgische Vereniging (BWV) met alle professionals die betrokken zijn bij de aanleg, het beheer en de exploitatie van wegen in België – zoals weg- en netbeheerders, aannemers,adviesbureaus en onderzoekscentra – een afspraak voor het XXIIIe BelgischeWegencongresin het SQUARE Meeting Centre te Brussel.

Deze XXIIIste editie wordt georganiseerd door Brussel Mobiliteit (GewestelijkeOverheidsdienst Brussel),onder het voorzitterschap van directeur-generaal Jean-Paul Gailly.

Het programma is opgebouwd rond de vier levensfases van weginfrastructuur:het ontwerp,de uitvoering,het onderhoud en de exploitatie van de weg.

De aanpak is resoluut pragmatisch door innovaties naar voren te brengen, goede voorbeelden in de kijker te zetten en gebruik te maken van de knowhow van bedrijven en overheden van alle gewesten, provincies en gemeenten van België, die in de wegenbranche actief zijn.

Bijzondere aandachtspunten zijn ditmaal de aspecten van de weg in een stedelijke omgeving, slimme mobiliteit (Smart Mobility),de kwaliteit van de openbare ruimte en de dienstverlening aan de gebruikers.

Naast de vierentwintig werksessies en twee terreinbezoeken biedt de tentoonstelling over een oppervlakte van meer dan 500 m² de verschillende publieke en privéactoren een unieke kans om hun materialen,producten,technieken,machines, ontwikkelingen en realisaties voor te stellen en om contacten te leggen voor toekomstige samenwerking.