Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Welkom op de website van de Belgische Wegenvereniging!

De Belgische Wegenvereniging (BWV), een apolitieke vereniging zonder winstoogmerk (vzw), verenigt de verschillende spelers – uit de openbare en private sector – die betrokken zijn bij de aanleg, het beheer en de exploitatie van wegeninfrastructuur in België.

De vereniging wil de spelers een forum bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en kunnen overleggen om een toekomstvisie voor de wegenbranche die steunt op duurzame ontwikkeling te ontwikkelen en te promoten.

Als Belgisch nationaal comité in de World Road Association (PIARC) vormt de BWV de schakel tussen de Wereldwegenvereniging en de Belgische wegenbranche. Tevens coördineert zij de deelname van de Belgische leden aan PIARC-activiteiten.

Als hoofdactiviteit organiseert de BWV om de vier jaar het Belgische Wegencongres, dé afspraak voor vakmensen in de wegenbranche.

Nieuws

Lid worden van BWV

Leden kunnen tegen een voordeeltarief inschrijven op evenementen die door of in samenwerking met de BWV worden georganiseerd. Ze worden uitgenodigd voor evenementen die uitsluitend voor leden toegankelijk zijn. Zij hebben toegang tot de ledenruimte op de website met informatie over de werking en de activiteiten van de BWV en documenten met beperkte verspreiding.

BWV-leden zijn meteen ook lid van de World Road Association-PIARC.