Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

lunch de réuinion

Welkom op de website van de Belgische Wegenvereniging!

De Belgische Wegenvereniging (BWV), een apolitieke vereniging zonder winstoogmerk (vzw), verenigt de verschillende spelers – uit de openbare en private sector – die betrokken zijn bij de aanleg, het beheer en de exploitatie van wegeninfrastructuur in België.

De vereniging wil de spelers een forum bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en kunnen overleggen om een toekomstvisie voor de wegenbranche die steunt op duurzame ontwikkeling te ontwikkelen en te promoten.

Welcome to the site of the Belgian Road Association!

The Belgian Road Association (ABR-BWV) is an apolitical non-profit organization that unites the various actors - from both the public and the private sector - involved in the construction, management and operation of road infrastructure in Belgium.

It aims to be an exchange and promotion forum for the road branch, by encouraging reflection on a vision of the future based on sustainable development.