Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

26 augustus 2020 – Werfbezoek Léopold II – tunnel, Brussel = Presentaties

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Nogmaals hebt u in groten getale uw belangstelling laten blijken voor het bezoek aan de Leopold II-tunnel dat door de BWV wordt georganiseerd. Wij willen u daarom alvast bedanken. Nochtans, gezien de evolutie van de gezondheidstoestand verbonden aan COVID-19 in het Brussels Gewest, hebben de leden van het Bureau van de BWV en ikzelf, in overleg met de heer Vincent Thibert van Brussel-Mobiliteit en met de heer François-David Jonard van Circul 2020, geoordeeld dat het niet aangewezen is dit bezoek op de aangekondigde manier te laten doorgaan.

We nodigen u daarentegen uit om de presentaties bij te wonen die de HH. Thibert en Jonard zullen geven via MS-Teams op de voorziene datum van 26 augustus om 10.00 uur. Een vertegenwoordiger van ENGIE SOLUTIONS zal eveneens aanwezig zijn om op uw vragen te antwoorden. Aldus kunt u alles te weten komen over deze indrukwekkende werf.

Van zodra de gezondheidsregels het toelaten, zal een nachtbezoek aan de werf georganiseerd worden. Het secretariaat zal u daar zeker van op de hoogte houden.

Hoe gaat dat nu praktisch in zijn werk?

Mocht u nog niet ingeschreven of op de wachtlijst worden, stuur een mailtje naar het secretariaat (b.houtart@brrc.be).
Een uitnodiging om de presentatie te volgen zal in de eerstvolgende dagen rechtstreeks in uw agenda verschijnen.
Bevestig gewoon uw deelname en wees erbij op het uur van afspraak!

Als het nog niet gebeurt was, laat ons alstublieft weten welke aspecten van deze werf voor u bijzonder interessant zijn. Stuur uw vragen en/of aandachtspunten naar het secretariaat (b.houtart@brrc.be).

Draag ondertussen goed zorg voor uzelf en uw dierbaren.

ir. Etienne Willame
Voorzitter

---------------------------------------------------------------

Naar aanleiding van het succes van het seminarie over de thematiek van de renovatie van de tunnels  < Hoe organiseren de drie gewesten zich om de uitdaging van tunnelrenovatie in België aan te gaan ?> georganiseerd op 11 februari laatstleden in de zetel van het OCW te Sterrebeek, nodigen Brussel-Mobiliteit en de BWV u uit voor een bezoek aan de renovatiewerf van de Leopold II-tunnel.

Bij deze gelegenheid zal ir Vincent Thibert van Brussel-Mobiliteit u de problematiek uitleggen van deze uitgestrekte renovatiewerf van een tunnel die dagelijks gebruikt wordt door om en bij de 80.000 voertuigen en die sinds meerdere jaren gedurende de zomermaanden telkens volledig dient afgesloten te worden.

Plaats

Basiliek van Koekelberg
De lokalen van de werf bevinden zich in het park.
Parking : het gebruik van het openbaar vervoer wordt ten stelligste aangeraden ! – openbare parking  : https://www.q-park.be/nl-be/parkeren/koekelberg/simonis/

Programma

9:30 ontvangst in de werflokalen
10:00 overzicht van de werf door ir. Vincent Thibert (GOB Brussel-Mobiliteit)
11:00 uitrusting en vertrek van het bezoek
13:00 terugkeer naar de werflokalen en lunch

Praktische informatie

- Deelname is gratis – Teneinde de regels van de ‘social distancing’ te respecteren is de ontvangstcapaciteit beperkt tot 25 personen.
De deelnemers worden verzocht hun eigen veiligheidsuitrusting te gebruiken als ze daarover beschikken.
- Om redenen van veiligheid en organisatie is inschrijven via de website (www.abr-bwv.be, rubriek evenement) vóór 18.08.2020 verplicht.
- Tijdens de activiteit zullen foto’s genomen worden. Behoudens uitdrukkelijk bezwaar meegedeeld aan het secretariaat, aanvaardt iedere deelnemer, door het feit zelf van zijn/haar inschrijving, dat de BWV van dit fotomateriaal gebruik mag maken in elk medium uitgegeven onder zijn beheer.
- De presentaties worden gegeven in de taal van de spreker.

Bénédicte Houtart houdt zich ter beschikking voor eventuele aanvullende informatie.
(tel. : 02 775 82 33, b.houtart@brrc.be).

Het zal ons een genoegen zijn u weer te zien bij deze gelegenheid.

Vriendelijke groeten,

Etienne Willame
Voorzitter

Attendees

Abdullah ARI
Rudi
Amar ZEHER
Sabri Skhiri
Pascal Chenot
Etienne WILLAME
Bénédicte HOUTART
pierre Lechat
Etienne Van den Bogaert
Philippe Keymeulen
Jérôme BUQUET
Pierre Vandenbossche
Walter Cromheeke
Petra Van Itterbeeck
Luc Derie
Eva VAN DEN BOSSCHE
Bart Vaneechoutte
Julie Schoutteten
Steven Beckers
Christophe Steppe
Merijn Vanalderweireldt
Denis Verhoeven
Denis Verhoeven
Bernard Boeckx
Patrick D'Espallier
Werner Filez
Mohammed Haddioui
Ken Schotte
Vaast Cédric
Wim Casteels

Event Category:


Date:

From: 
26 August 2020
Through: 
26 August 2020

Address:Register:

You can register from: 
Thursday, 9 July, 2020
You can register till: 
Tuesday, 14 July, 2020

Files: